Khi trường hợp máy chủ bị lỗi windows hay bị nhiễm virus nặng, bắt buộc phải dùng đến biện pháp cài lại windows cho máy. Khi đó bạn sợ mất hết dữ liệu của phần mềm tính tiền OneNet? Không biết giữ lại thư mục nào để khi cài đặt windows xong khôi phục lại để tiếp tục sử dụng phần mềm ? Bài viêt này mình sẽ hướng dẫn chi tiết các bước để các bạn tự tin và cài lại máy nhé !


1. Backup dữ liệu :

• Bước 1 : Lưu trữ dữ liệu trước khi ghost


Đăng nhập bằng quyền Quản Lý -> Hệ Thống -> Quản Lý Dữ Liệu Dự Phòng -> Lưu Trữ Dữ Liệu

Bước 2 : Chọn thư mục lưu trữ dữ liệu
Sao khi chọn thư mục lưu trữ xong -> chọn Áp Dụng

2. Phục hồi lại dữ liêu sau khi cài xong windows :

• Bước 1 :

- Download bản Onenet Server tương ứng cài đặt.
- Khi cài đặt xong, thì hệ thống sẽ yêu cầu đăng nhập, lúc này bạn chọn dùng thử nhé .
Tạo User để đăng nhập vào phần mềm

• Bước 2 : Phục hồi lại dữ liệu

Đăng nhập -> Hệ Thống -> Quản Lý Dữ Liệu Dự Phòng -> Phục Hồi Dữ Liệu


Chọn thư mục lưu trữ để phục hồi

Chọn tiếp Áp Dụng

Quá trình chuyển dữ liệu đang thực hiện

 
Thực hiện thành công, hệ thống sẽ khởi dộng lại phần mềm, lúc này bạn đăng nhập bằng tên User và Pass cũ nha !

Chúc các bạn thành công !