• info@manhtu.com.vn
  • (083) 9350079 - Hotline: 0912 78 79 38
  • cuu du lieu cuu du lieu
Backup toan bo my sql database - Backup toàn bộ MySQL Databases | CứuDữLiệu.com

HDD Server

Backup toàn bộ MySQL Databases
Nếu bạn muốn backup toàn bộ db mysql server của 1 server thì dùng lệnh mysqldump

Nếu bạn muốn backup toàn bộ db mysql server của 1 server thì dùng lệnh mysqldump
 

$ mysqldump --all-databases -p | bzip2 -c > databasebackup.sql.bz2
Enter password:
$

Nó sẽ nén tất cả db vào 1 file nén dạng bzip2 .Muốn restore thì move file này đến server cần restore giải nén nó$ bzip2 -d databasebackup.sql.bz2
$ ls data*.sql
databasebackup.sql
$ head -n 7 databasebackup.sql
-- MySQL dump 9.11
--
-- Host: localhost Database:
-- ------------------------------------------------------
-- Server version 4.0.22-standard
--
$

Restore file backup với lệnh mysql$ mysql -p < databasebackup.sql
Enter password:
$

Chống chỉ định với server đã có sẵn các database và user giống server cũ ,bạn chỉ nên áp dụng nó với các server build fresh không tồn tại db .


Các bài viết khác