• info@manhtu.com.vn
  • (083) 9350079 - Hotline: 0912 78 79 38
  • cuu du lieu cuu du lieu
Cuu du lieu chi tam - Cứu dữ liệu Chị Tâm, HDD box Western 2TB Kẹt hư cơ hư đầu đọc, Sau khi thay đầu đọc, Mạnh Tú lấy đủ toàn bộ 830GB Dữ liệu lưu trữ kế toán công ty Chị tâm, và dữ liệu cá nhân lấy đủ.

Khách hàng

Cứu dữ liệu Chị Tâm, HDD box Western 2TB Kẹt hư cơ hư đầu đọc, Sau khi thay đầu đọc, Mạnh Tú lấy đủ toàn bộ 830GB Dữ liệu lưu trữ kế toán công ty Chị tâm, và dữ liệu cá nhân lấy đủ.


Cứu dữ liệu Chị Tâm, HDD box Western 2TB Kẹt hư cơ hư đầu đọc, Sau khi thay đầu đọc, Mạnh Tú lấy đủ toàn bộ 830GB Dữ liệu lưu trữ kế toán công ty Chị tâm, và dữ liệu cá nhân lấy đủ.

Nhận liên kết và hợp tác với tất cả Cửa hàng, Dịch vụ máy Vi Tính, anh, chị em kỹ thuật ở tất cả các tỉnh thành trên cả nước, a/c ở tỉnh gởi ổ cứng cứu dữ liệu về Trung Tâm CỨU DỮ LIỆU MẠNH TÚ dữ liệu 100 -200 gb a/c không cần gởi kèm theo ổ cứng để chép.

Trung Tâm Cứu Dữ Liệu Mạnh Tú - Data Recovery Center
Địa chỉ: 79/38 Trần Văn Đang, P.9, Q.3, Tp HCM
HOTLINE: 0912.78.79.38 ZALO: 0926555578


Các khách hàng khác