• info@manhtu.com.vn
  • (083) 9350079 - Hotline: 0906 65 90 65
  • cuu du lieu cuu du lieu
Cuu du lieu hinh anh video hdd seagate backup plus 1tb bad dau doc - Cứu dữ liệu Khách Nước Ngoài, Hình ảnh, Video cá nhân, Ổ cứng Seagate backup plus 1TB, Bad đầu đọc, không thấy dữ liệu. Bà MS Tatiana I.Efcenova 032X 026 052, Quốc Tịch Rusia - Nga. Toàn Bộ dữ liệu cần lấy đủ hơn 500GB.

Khách hàng

Cứu dữ liệu Khách Nước Ngoài, Hình ảnh, Video cá nhân, Ổ cứng Seagate backup plus 1TB, Bad đầu đọc, không thấy dữ liệu. Bà MS Tatiana I.Efcenova 032X 026 052, Quốc Tịch Rusia - Nga. Toàn Bộ dữ liệu cần lấy đủ hơn 500GB.


Cứu dữ liệu Khách Nước Ngoài, Hình ảnh, Video cá nhân, Ổ cứng Seagate backup plus 1TB, Bad đầu đọc, không thấy dữ liệu. Bà MS Tatiana I.Efcenova  032X 026 052, Quốc Tịch Rusia - Nga. Toàn Bộ dữ liệu cần lấy đủ hơn 500GB.Các khách hàng khác