• info@manhtu.com.vn
  • (083) 9350079 - Hotline: 0906 65 90 65
  • cuu du lieu cuu du lieu
Cuu du lieu o cung seagate 1tb backup plus bad dau doc - Cứu dữ liệu Khách Nước Ngoài, dữ liệu cá nhân quan trọng, Ổ cứng Seagate backup plus 1TB, Bad đầu đọc, không thấy dữ liệu. Ông Mathieu Griziaux 090X 259 838, Quốc Tịch Rusia - Nga. Toàn Bộ dữ liệu cần lấy đầy đủ hơn 800GB.

Khách hàng

Cứu dữ liệu Khách Nước Ngoài, dữ liệu cá nhân quan trọng, Ổ cứng Seagate backup plus 1TB, Bad đầu đọc, không thấy dữ liệu. Ông Mathieu Griziaux 090X 259 838, Quốc Tịch Rusia - Nga. Toàn Bộ dữ liệu cần lấy đầy đủ hơn 800GB.


Cứu dữ liệu Khách Nước Ngoài, dữ liệu cá nhân quan trọng, Ổ cứng Seagate backup plus 1TB, Bad đầu đọc, không thấy dữ liệu. Ông Mathieu Griziaux  090X 259 838, Quốc Tịch Rusia - Nga. Toàn Bộ dữ liệu cần lấy đầy đủ hơn 800GB.Các khách hàng khác