• info@manhtu.com.vn
  • (083) 9350079 - Hotline: 0912 78 79 38
  • cuu du lieu cuu du lieu
Cuu du lieu du an hdd toshiba 500gb hu co hu dau doc - Cứu Dữ Liệu hồ sơ dự án, Ổ cứng Toshiba 500GB, hư cơ, hư đầu đọc nặng, Chị Giang 090X 200 330, TRUNG TAM TTVT KHU VỰV II - Ban Quản lý dự án Kiến trúc 2 – CN Tổng công ty Viễn thông MobiFone - MM18 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP Hồ Chí Minh.

Khách hàng

Cứu Dữ Liệu hồ sơ dự án, Ổ cứng Toshiba 500GB, hư cơ, hư đầu đọc nặng, Chị Giang 090X 200 330, TRUNG TAM TTVT KHU VỰV II - Ban Quản lý dự án Kiến trúc 2 – CN Tổng công ty Viễn thông MobiFone - MM18 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP Hồ Chí Minh.


Cứu Dữ Liệu hồ sơ dự án, Ổ cứng Toshiba 500GB, hư cơ, hư đầu đọc nặng, Chị Giang 090X 200 330, TRUNG TAM TTVT KHU VỰV II - Ban Quản lý dự án Kiến trúc 2 – CN Tổng công ty Viễn thông MobiFone - MM18 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP Hồ Chí Minh. 


Các khách hàng khác