• info@manhtu.com.vn
  • (083) 9350079 - Hotline: 0912 78 79 38
  • cuu du lieu cuu du lieu
Cuu du lieu dig - Cứu dữ liệu ổ SG 1 TB em Tín Vũng Tàu, Dữ Liệu Tổng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng DIG

Khách hàng

Cứu dữ liệu ổ SG 1 TB em Tín Vũng Tàu, Dữ Liệu Tổng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng DIG


Cứu dữ liệu ổ SG 1 TB em Tín Vũng Tàu, Dữ Liệu Tổng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng DIG

Cấp Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB chết cơ không nhận được ổ cứng cho em Tín Vũng Tàu, dữ liệu được cứu hoàn tất & bàn giao hơn 600GB.

Để tiết kiệm thời gian bên em Share dữ liệu FTP a/c tải về để có dữ liệu cho khách hàng anh chị làm việc trong thời gian sớm nhất.Vui lòng LH trực tiếp Trung Tâm Cứu Dữ Liệu MẠNH TÚ.
Nhận liên kết và hợp tác với tất cả Cửa hàng, Dịch vụ máy Vi Tính, anh, chị em kỹ thuật ở tất cả các tỉnh thành trên cả nước, a/c ở tỉnh gởi ổ cứng cứu dữ liệu về Trung Tâm CỨU DỮ LIỆU MẠNH TÚ dữ liệu 100 -200 gb a/c không cần gởi kèm theo ổ cứng để chép.


Các khách hàng khác