• info@manhtu.com.vn
  • (083) 9350079 - Hotline: 0912 78 79 38
  • cuu du lieu cuu du lieu
Cuu du lieu server hp 4 o cung hp 146gb raid 10 cong ty tnhh khoa hoc cong nghe tich hop van nam - Ngày 31/08/2015 Cứu Dữ Liệu 4 Ổ cứng máy server HP chạy Raid 10 - CTY TNHH MTV KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM, Phòng E31, Số 40. Bà Huyện Thanh Quan, P6,Q3, Tphcm.

Khách hàng

Ngày 31/08/2015 Cứu Dữ Liệu 4 Ổ cứng máy server HP chạy Raid 10 - CTY TNHH MTV KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM, Phòng E31, Số 40. Bà Huyện Thanh Quan, P6,Q3, Tphcm.

Ngày 31/08/2015 Cứu Dữ Liệu 4 Ổ cứng máy server HP chạy Raid 10 - CTY TNHH MTV KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM, Phòng E31, Số 40. Bà Huyện Thanh Quan, P6,Q3, Tphcm.
Ngày 31/08/2015 Cứu Dữ Liệu 4 Ổ cứng máy server HP chạy Raid 10 - CTY TNHH MTV KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM, Phòng E31, Số 40. Bà Huyện Thanh Quan, P6,Q3, Tphcm. Ổ cứng anh Trí vô tình thao tác vận hành nhầm, cắm rút nóng ổ cứng, cấu trúc Raid 10 bị hỏng, ổ cứng vẫn còn hoạt động bình thường, nhưng do cấu trúc Rai 10 error nên không nhận dạng dữ liệu và không thể khổi động Windows server. sau 24h kỹ thuật tiến hành phân tích cấu trúc Raid 10, bằng thiết bị chuyên dụng cho ổ cứng Server, cấu trúc Raid đã được khắc phục,xuất toàn bộ data 80Gb phần mềm quản lý kế toán, kiểm toán Bravo, file dữ liệu Mysql đến ngày 26/08/2015 import tốt.


Các khách hàng khác