• info@manhtu.com.vn
  • (083) 9350079 - Hotline: 0906 65 90 65
  • cuu du lieu cuu du lieu
Cuu du lieu o cung wd blue 320gb wd3200aakx format nham o - 04/05/2017 Cứu Dữ liệu ổ cứng WD Blue 320GB - WD3200AAKX, Format nhầm ổ, Anh Tài – 097X 333 561. CÔNG TY TNHH DỆT KIM TÍN THÀNH - Cụm Công Nghiệp Hoàng Gia, X.Mỹ Hạnh Nam, H.Đức Hòa, Long An.

Khách hàng

04/05/2017 Cứu Dữ liệu ổ cứng WD Blue 320GB - WD3200AAKX, Format nhầm ổ, Anh Tài – 097X 333 561. CÔNG TY TNHH DỆT KIM TÍN THÀNH - Cụm Công Nghiệp Hoàng Gia, X.Mỹ Hạnh Nam, H.Đức Hòa, Long An.


04/05/2017 Cứu Dữ liệu ổ cứng WD Blue 320GB - WD3200AAKX, Format nhầm ổ, Anh Tài – 097X 333 561. CÔNG TY TNHH DỆT KIM TÍN THÀNH - Cụm Công Nghiệp Hoàng Gia, X.Mỹ Hạnh Nam, H.Đức Hòa, Long An.

Ổ cứng anh Tài phục hồi toàn bộ 179GB dữ liệu kế toán, Khách hàng, công nợ.... CÔNG TY TNHH DỆT KIM TÍN THÀNH , anh Tài teamview kiểm tra không lỗi file nào, sau đó yêu cầu chép ngược lại ổ cũ về làm việc. 


Các khách hàng khác