• info@manhtu.com.vn
  • (083) 9350079 - Hotline: 0912 78 79 38
  • cuu du lieu cuu du lieu
Cuu du lieu o cung western 3tb box logitec 3 5 external hu dau doc loi firmware loi rom - 10/05/2017 Cứu Dữ liệu ổ cứng Western 3TB Box Logitec 3.5' External, Hư đầu đọc, lỗi firmware, lỗi ROM, Anh Dũng – 098X 729 240. A Dũng cần lấy hình ảnh tư liệu cá nhân, hình ảnh sự kiện, và nhiều hình ảnh gia đình du lịch nước ngoài.

Khách hàng

10/05/2017 Cứu Dữ liệu ổ cứng Western 3TB Box Logitec 3.5' External, Hư đầu đọc, lỗi firmware, lỗi ROM, Anh Dũng – 098X 729 240. A Dũng cần lấy hình ảnh tư liệu cá nhân, hình ảnh sự kiện, và nhiều hình ảnh gia đình du lịch nước ngoài.


10/05/2017 Cứu Dữ liệu ổ cứng Western 3TB Box Logitec 3.5' External, Hư đầu đọc, lỗi firmware, lỗi ROM, Anh Dũng – 098X 729 240. A Dũng cần lấy hình ảnh tư liệu cá nhân, hình ảnh sự kiện, và nhiều hình ảnh gia đình du lịch nước ngoài.

Ổ cứng anh Dũng cấp nguồn cơ gõ lạch cạch, và dừng hẳn sau 30 giây, Ổ cứng hư đầu đọc, phải can thiệp phòng sạch để thay đầu đọc. Sau khi thay đầu đọc, ổ cứng vẫn chưa nhận dạng, dùng Tools SRP Self Test, ổ cứng lỗi ROM và Firmware, phải tìm đúng source của FW của ổ cứng để FIX, phải nhiều lần Load chế độ Safe Mode sau đó FIX và sửa lỗi ROM, và fimware. sau khoảng 3h thay đầu đọc và Fix lỗi, ổ cứng nhận dạng, toàn bộ dữ liệu anh Dũng lấy đủ 360GB, tất cả hình ảnh cần đều có đủ, anh Dũng mang Box trancend 1TB để chép về sử dụng.

 


Các khách hàng khác