• info@manhtu.com.vn
  • (083) 9350079 - Hotline: 0912 78 79 38
  • cuu du lieu cuu du lieu
Cuu du lieu server ibm database mysql server ibm xseries hdd 734gb hu ic chet board chap chon hu co - 26/06/2017 Cứu gấp Dữ liệu Server file DataBase MySQL, Server IBM Xseries, Hai ổ cứng 73.4GB - Hư cơ, chết IC, chập chờn, Anh Kiên – 09XX 479 596. TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM (VINALINES) - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN - Chi nhánh tại T.p Hồ Chí Minh - Số 163, Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, HCM.

Khách hàng

26/06/2017 Cứu gấp Dữ liệu Server file DataBase MySQL, Server IBM Xseries, Hai ổ cứng 73.4GB - Hư cơ, chết IC, chập chờn, Anh Kiên – 09XX 479 596. TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM (VINALINES) - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN - Chi nhánh tại T.p Hồ Chí Minh - Số 163, Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, HCM.


26/06/2017 Cứu gấp Dữ liệu Server file DataBase MySQL, Server IBM Xseries, Hai ổ cứng 73.4GB -  Hư cơ, chết IC, chập chờn, Anh Kiên – 09XX 479 596. TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM (VINALINES) - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN - Chi nhánh tại T.p Hồ Chí Minh - Số 163, Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, HCM.

Anh Kiên là chuyên viên IT Solution Công Ty EuKing - Công ty TNHH MTV I.T.S E&C, 2117/57/20 Phạm Thế Hiển, P. 6, Q. 8, TP.HCM. Anh nhận hai ổ cứng Server của người em gái thuộng tập đoàn Hàng Hải quốc Gia Việt Nam ViNaLines. Hai ổ cứng anh kiên thuộc dòng hiếm, một ổ hư hỏng chết IC, ổ còn lại hư cơ, chập chờn lúc nhận dạng lúc không.

Kỹ thuật Mạnh Tú tiến hành thay, sàng IC và linh kiện, do hai ổ cùng loại và không chạy Raid, nên chỉ cần FIX cho mỗi ổ hoạt động tốt rồi lấy dữ liệu trên từng ổ.

Toàn bộ dữ liệu anh Kiên lấy hết sau 3h, tổng dữ liệu 87GB, bao gồm rất nhiều File Backup MySQL, sao lưu của hệ thống, và rất nhiều file văn bản ViNaLines lưu trữ nhiều năm. Mạnh Tú cho anh Kiên mượn luôn ổ cứng để xuất vào, rồi anh Kiên mang về Công TY sao chép và cấu hình hoạt động. Quá trình hoàn tất mất khoảng 6h xong dữ liệu.
 Các khách hàng khác