• info@manhtu.com.vn
  • (083) 9350079 - Hotline: 0912 78 79 38
  • cuu du lieu cuu du lieu
Thu vien filmware - Thư Viện FILMWARE | CứuDữLiệu.com

GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

Thư Viện FILMWARE

Tại đây Mạnh Tú   RECOVERY cung cấp tổng hợp cái loại firmware (phần vững) của đĩa cứng nhằm đáp cứng công việc cứu dữ liệu và sửa đĩa cứng.Tổng hợp rất nhiều loại, nhiều dòng, nhiều model và sẽ update định kì cho tất cả loại model hiếm và mới.

  1. FIRMWARE CỦA WESTERN DIGITAL { CLICK }
  2. FIRMWARE CỦA SEAGATE { CLICK }
  3. FIRMWARE CỦA SAMSUNG { CLICK }
  4. FIRMWARE CỦA HITACHI & IBM  { CLICK }
  5. FIRMWARE CỦA TOSHIBA & FUJITSU   { CLICK }
  6. FIRMWARE CỦA MAXTOR { CLICK }

Các dịch vụ khác