• info@manhtu.com.vn
  • (083) 9350079 - Hotline: 0912 78 79 38
  • cuu du lieu cuu du lieu
Meo nhanh voi sotware raid bang mdadm - Mẹo nhanh với software RAID bằng Mdadm | CứuDữLiệu.com

HDD Server

Mẹo nhanh với software RAID bằng Mdadm
Mẹo nhanh với software RAID bằng Mdadm
1. Tạo RAID


Lệnh (mdadm –create) được dùng để tạo một array mới :

 
Mã:
					mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 /dev/sda1 /dev/sdb2
 
hoặc dùng lệnh kết hợp:


 
Mã:
					mdadm -Cv /dev/md0 -l1 -n2 /dev/sd[ab]1
 
2. /etc/mdadm.conf

/etc/mdadm.conf hoặc /etc/mdadm/mdadm.conf (trên debian) là tập tin cấu hình chính của mdadm. Sau khi chúng ta tạo RAID arrays, chúng ta cần thêm chúng vào tập tin này bằng cách:


 
Mã:
					mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm.conf
 
hoặc trên debian


 
Mã:
					mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf
 
3. Gỡ bỏ ổ đĩa khỏi array

Bạn không thể gỡ bỏ ổ cứng khỏi array trừ khi nó bị hư. Vì vậy chúng ta cần đưa ổ đĩa vào tình trạng bị hư.

 
Mã:
					mdadm --fail /dev/md0 /dev/sda1
 
giờ đây bạn đã có thể gỡ bỏ nó:


 
Mã:
					mdadm --remove /dev/md0 /dev/sda1
 
Điều này có thể thực hiện bằng việc kết hợp 2 lệnh như sau: 
Mã:
					mdadm /dev/md0 --fail /dev/sda1 --remove /dev/sda1
 
4. Thêm một ổ đĩa vào array hiên hữu

Bạn có thể thêm một ổ đĩa vào array bằng lệnh:


 
Mã:
					mdadm --add /dev/md0 /dev/sdb1
 
5. Kiểm tra tình trạng của RAID arrays

bạn có thể kiểm tra tình trạng của RAID arrays bằng lệnh:

 
Mã:
					cat /proc/mdstat
 
hoặc

 
Mã:
					mdadm --detail /dev/md0
 
Kết quả xuất ra sẽ tương tự như sau:

 
Trích dẫn:
cat /proc/mdstat Personalities : [raid1] md0 : active raid1 sdb1[1] sda1[0] 104320 blocks [2/2] [UU] md1 : active raid1 sdb3[1] sda3[0] 19542976 blocks [2/2] [UU] md2 : active raid1 sdb4[1] sda4[0] 223504192 blocks [2/2] [UU]
 
Để xem tiến trình rebuild của RAID Arrays:

 
Mã:
					watch cat /proc/mdstat
 
6. Dừng và xóa một RAID array

Nếu bạn muốn gỡ bỏ hòan tòan RAID array, bạn cần ra lệnh dừng nó trước:
 
Mã:
					mdadm --stop /dev/md0
 mdadm --remove /dev/md0
 
và cuối cùng là bạn thậm chí có thể xóa superblock khỏi từng ổ đĩa:

 
Mã:
					mdadm --zero-superblock /dev/sda
 

Các bài viết khác