• info@manhtu.com.vn
  • (083) 9350079 - Hotline: 0912 78 79 38
  • cuu du lieu cuu du lieu
Kinh nghiem cai raid tren windows 2003 2008 - Kinh nghiệm cấu hình Raid 1 trên Windows server 2003, 2008 | CứuDữLiệu.com

HDD Server

Kinh nghiệm cấu hình Raid 1 trên Windows server 2003, 2008
Kinh nghiệm cấu hình Raid 1 trên Windows 2003, 2008
1. Mô tả cấu hình raid 1

Server mình có 2 ổ cứng SATA, sao khi cài đặt xong Windows server 2008, mình cấu hình Raid1.

ổ cứng đầu tiên: disk 0 được cài đặt hệ điều hành windows server 2008 (ổ đĩa 0)

ổ cứng thứ hai: disk 1 được add vào Raid 1 (ổ đĩa 1)

2. Lỗi:

Khi tháo ổ cứng disk 0 ra thi không thể boot được băng ổ disk 1.

nhưng khi tháo disk 1 ra thì có thể boot bằng ổ đĩa disk 0.

=> Master boot record chỉ có trên ổ đĩa Disk 0.

3. Cách sử lý:

Dùng đĩa hirenboot vào môi trương dòng lệnh fdisk
gõ fdisk /status để xem danh sách ổ cứng
xem ổ 2 đang ở vị trí số mấy (thường là số 2)
gõ lệnh fdisk /mbr 2

Finish,

thử rút ổ cứng thứ nhất disk 0 ra, boot bằng ổ cứng thư 2 Ok,(Chọn Second Ple...)

Các bài viết khác