• info@manhtu.com.vn
  • (083) 9350079 - Hotline: 0906 65 90 65
  • cuu du lieu cuu du lieu
Gioi thieu thiet bi luu tru gan truc tiep das direct attached storage - Giới thiệu thiết bị lưu trữ gắn trực tiếp (DAS - Direct Attached Storage). | CứuDữLiệu.com

HDD Server

Giới thiệu thiết bị lưu trữ gắn trực tiếp (DAS - Direct Attached Storage).
Giới thiệu thiết bị lưu trữ gắn trực tiếp (DAS - Direct Attached Storage).

Thiết bị lưu trữ gắn trực tiếp (DAS - Direct Attached Storage).

DAS là loại hệ thống lưu trữ trong đó thiết bị nhớ được gắn trực tiếp với Server, sự phát triển của DAS luôn gắn kèm với sự phát triển của ngành công nghiệp Server. Ngày nay, các thiết bị DAS được cung cấp trên thị trường như những phụ kiện để mở rộng hệ thống lưu trữ. DAS thích hợp cho nhiều loại ứng dụng từ các ứng dụng trên PC thấp đến các ứng dụng trên các máy tính tốc độ cao hay các ứng dụng cao cấp về cơ sở dữ liệu xử lý giao dịch trực tuyến (OLTP – On Line Transaction Processing).
Theo Internet.


Các bài viết khác