• info@manhtu.com.vn
  • (083) 9350079 - Hotline: 0906 65 90 65
  • cuu du lieu cuu du lieu
Das direct attached stoage - DAS (Direct Attached Storage) | CứuDữLiệu.com

HDD Server

DAS (Direct Attached Storage)
DAS (Direct Attached Storage)

DAS (Direct Attached Storage)


DAS là mô hình kết nối trong đó hệ thống lưu trữ được gắn trực tiếp tới một hoặc một vài máy chủ. Thông thường mô hình này dùng để chỉ những hệ thống đĩa lắp trong hoặc lắp ngoài được gắn trực tiếp cho các máy chủ. Đây là mô hình phổ biến và theo nghiên cứu của IDG hiện tại trên thế giới có 70% dung lượng lưu trữ dạng điện tử vẫn đang sử dụng mô hình DAS.


Các bài viết khác