• info@manhtu.com.vn
  • (083) 9350079 - Hotline: 0906 65 90 65
  • cuu du lieu cuu du lieu
Thiet lap raid tren windows server 2003 phan 2 - Thiết lập RAID trên Windows Server 2003 - Phần II | CứuDữLiệu.com

HDD Server

Thiết lập RAID trên Windows Server 2003 - Phần II
Như Phần I của bài viết tôi đã giới thiệu các bạn cách cấu hình hai ổ cứng hoạt động chế độ RAID -1 trong Windows Server 2003. Chẳng hạn sau khi hệ thống thiết lập hoàn thiện một ổ cứng của chúng ta bị hỏng.
Thiết lập RAID trên Windows Server 2003 - Phần II
Thiết lập RAID trên Windows Server 2003 - Phần II

1. Giải quyết sự cố liên quan tới RAID 1
Như Phần I của bài viết tôi đã giới thiệu các bạn cách cấu hình hai ổ cứng hoạt động chế độ RAID -1 trong Windows Server 2003. Chẳng hạn sau khi hệ thống thiết lập hoàn thiện một ổ cứng của chúng ta bị hỏng.


Trên hình thể hiện ổ C: được cấu hình là RAID 1 sau khi một ổ cứng bị hỏng dữ liệu của chúng ta vẫn truy cập được bình thường, nhưng trên ổ cứng xuất hiện dấu chấm "!" đó là một trong hai ô cứng vật lý đã hỏng.
Step để giải quyết sự cố này chúng ta:
- Remove Mirror: Bước này nhằm mục đích biết ổ C: thành dạng Volume Simple. Sau đó lắp thêm ổ cứng vật lý khác, convert lên thành Dynamic.
- Rồi nhấn Add Mirror lại như bước cấu hình RAID 1 bình thường.
Step Remove Mirror trên RAID 1 chuột phải vào ổ cấu hình RAID 1 chọn Remove Mirror


Lựa chọn ổ hỏng rồi nhấn Remove Mirror


Sau khi hoàn thành ổ C: sẽ trở về dạng Simple Volume
- Để cấu hình RAID 1 cho ổ C chúng ta lại chọn Add Mirror như các bước trong phần I của bài viết tôi đã trình bày.


2. Giải quyết sự cố liên quan tới RAID 5.
- Khác với RAID 1 chúng ta Remove Mirror nếu chúng ta thực hiện trên RAID 5 lập tức sẽ hỏng Volume này ngay.
- Để giải quyết khi một trong các ổ của RAID 5 bị hỏng ta chuột phải vào Volume đó.


Chọn Repair Volume: Lưu ý trước khi Repair bạn phải có một Ổ cứng vật lý ở dạng Dynamic thay thế cho ổ cứng đã bị hỏng.


Sau khi nhấn Repair Volume hệ thống tự động chọn ổ Disk1 làm ổ thay thế cho ổ cứng đã hỏng.


Đợi một lát cho hệ thống hoàn thành quá trình đồng bộ dữ liệu giữa các ổ cứng vật lý.
Sau đó chúng ta hoàn toàn có thể Remove ổ cứng lỗi.
**** Chú ý ****
Nếu chúng ta chưa làm các thao tác trên mà thấy ổ cứng báo Missing mà đã Remove luôn thì toàn bộ các Volume RAID 1 hay RAID 5 liên quan tới ổ cứng đó sẽ bị hỏng hoàn toàn không thể khôi phục lại được


Nguồn: vnexperts.net

Các bài viết khác