• info@manhtu.com.vn
  • (083) 9350079 - Hotline: 0906 65 90 65
  • cuu du lieu cuu du lieu
Anh huu duc chi nhanh buu chinh vien thong tphcm 125 hai ba trung ben nghe quan1 o cung 80gb seagate tinh trang luc nhan luc khong manh tu kiem tra thi ket qua bui bam vao o cung rat nhieu bi bad nang o cung manh tu tien hanh dung thiet bi ve sinh mam o c - Ngày 17/04/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng 80Gb Seagate của anh Hữu Đức-0916 707 709 - Chi Nhánh Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam - Viễn Thông Tp.Hồ Chí Minh-125 Hai Bà Trưng, Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM. Tình Trạn

Khách hàng

Ngày 17/04/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng 80Gb Seagate của anh Hữu Đức-0916 707 709 - Chi Nhánh Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam - Viễn Thông Tp.Hồ Chí Minh-125 Hai Bà Trưng, Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM. Tình Trạn


Ngày 17/04/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng 80Gb Seagate của anh Hữu Đức-0916 707 709 - Chi Nhánh Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam - Viễn Thông Tp.Hồ Chí Minh-125 Hai Bà Trưng, Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM. Tình Trạng ban đầu ổ cứng lúc nhận, lúc không. Khi Mạnh Tú kiểm tra thì ổ cứng 80Gb Seagate của anh Hữu Đức bị bụi bám vào mâm rất nhiều + ổ cứng bad nặng. Mạnh Tú dùng thiết bị vệ sinh mâm ổ cứng rồi map image trong 2 ngày toàn bộ dữ liệu quan trọng của công ty đã phục hồi hoàn toàn.


Các khách hàng khác