• info@manhtu.com.vn
  • (083) 9350079 - Hotline: 0906 65 90 65
  • cuu du lieu cuu du lieu
Phuc hoi du lieu anh chien viettel telecom hdd samsung 250gb 3 5 sata o cung bi ket co dan den hu board mach o cung duoc can thiep va sua chua dien tu tren board mach - Ngày 06/06/2014 Phục Hồi dữ liệu ổ cứng SamSung 3.5 250Gb Sata của Anh Chiến - Công Ty Viettel Telecom - Ổ cứng của anh Chiến bị kẹt cơ, dẫn đến hư board mạch của ổ cứng.

Khách hàng

Ngày 06/06/2014 Phục Hồi dữ liệu ổ cứng SamSung 3.5 250Gb Sata của Anh Chiến - Công Ty Viettel Telecom - Ổ cứng của anh Chiến bị kẹt cơ, dẫn đến hư board mạch của ổ cứng.

Ngày 06/06/2014 Phục Hồi dữ liệu ổ cứng SamSung 3.5 250Gb Sata của Anh Chiến

Ngày 06/06/2014 Phục Hồi dữ liệu ổ cứng SamSung 3.5 250Gb Sata của Anh Chiến - Công Ty Viettel Telecom -  Ổ cứng của anh Chiến bị  kẹt cơ, dẫn đến hư board mạch của ổ cứng. Ổ cứng được Mạnh Tú can thiệp và sửa chữa điện tử trên board . Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu kế toán quan trọng đã phục hồi hoàn toàn.

 


Các khách hàng khác