• info@manhtu.com.vn
  • (083) 9350079 - Hotline: 0906 65 90 65
  • cuu du lieu cuu du lieu
Phuc hoi du lieu o cung seagate 250gb sata 3 5 cong ty co phan thep thu duc 1km9 xa lo ha noi phuong truong tho quan thu duc o cung bi loi filmware - Ngày 25/06/2014 Phục Hồi dữ liệu ổ cứng seagate 250 GB sata 3.5 - Ổ cứng của A Hợp - Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - 1Km9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức

Khách hàng

Ngày 25/06/2014 Phục Hồi dữ liệu ổ cứng seagate 250 GB sata 3.5 - Ổ cứng của A Hợp - Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - 1Km9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức

Ngày 25/06/2014 Phục Hồi dữ liệu ổ cứng seagate 250 GB sata 3.5 - Ổ cứng của A Hợp - Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức - 1Km9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức - tình trạng ban đầu bị sốc điện không nhận được ổ cứng không còn nhận dạng , Ổ cứng bị lỗi filware

Ngày 25/06/2014 Phục Hồi  dữ liệu ổ cứng seagate 250 GB sata 3.5  -  Ổ cứng của A Hợp - Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức  - 1Km9 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức -   tình trạng ban đầu bị sốc điện không nhận được ổ cứng không còn nhận dạng , Ổ cứng bị  lỗi filware - Mạnh tú tiến hành can thiệp bằng thiết bị chuyên dụng , Mạnh Tú với trang thiết bị hiện đại, tiến hành sửa chữa  ổ cứng khắc phục toàn bộ dữ liệu, Dung lượng khôi phục . Và hoàn tất bàn giao cho A Hợp.


Các khách hàng khác