• info@manhtu.com.vn
  • (083) 9350079 - Hotline: 0906 65 90 65
  • cuu du lieu cuu du lieu
Phuc hoi du lieu hdd samsung 80 sata 3 5 cong ty co phan co khi dien lu gia 70 duong lu gia p15 q11 tphcm o cung bi bad dau doc bad 2 head trong 4head - Ngày 24/07/2014 Cứu dữ liệu thành công ổ cứng HDD samSung 80GB sata 3.5" - Ổ cứng của Chị Bình -Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Điện Lữ Gia - 70, Đường Lữ Gia - P15 - Q11 - Tp.HCM , tình trạng ban đầu ổ cứng

Khách hàng

Ngày 24/07/2014 Cứu dữ liệu thành công ổ cứng HDD samSung 80GB sata 3.5" - Ổ cứng của Chị Bình -Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Điện Lữ Gia - 70, Đường Lữ Gia - P15 - Q11 - Tp.HCM , tình trạng ban đầu ổ cứng

Ngày 24/07/2014 Cứu dữ liệu thành công ổ cứng HDD samSung 80GB sata 3.5" - Ổ cứng của Chị Bình -Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Điện Lữ Gia - 70, Đường Lữ Gia - P15 - Q11 - Tp.HCM , tình trạng ban đầu ổ cứng không còn nhận dạng

Ngày 24/07/2014 Cứu dữ liệu thành công ổ cứng HDD samSung 80GB sata 3.5"  -  Ổ cứng của Chị Bình  -Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Điện Lữ Gia   - 70, Đường Lữ Gia - P15 - Q11 - Tp.HCM  , tình trạng ban đầu  ổ cứng không còn nhận  dạng , Ổ cứng bị  Bad  2 head trong tổng công 4 head (đầu đọc)  -  Mạnh tú tiến hành thay đầu đọc, ổ cứng nhận dạng nhưng bị Bad sector  , Mạnh Tú với trang thiết bị hiện đại, tiến hành Map từng Head của ổ cứng khắc phục toàn bộ dữ liệu, Dung lượng khôi phục . Và hoàn tất bàn giao cho Chị Bình.

 


Các khách hàng khác