• info@manhtu.com.vn
  • (083) 9350079 - Hotline: 0906 65 90 65
  • cuu du lieu cuu du lieu
Phuc hoi du lieu hdd server dell 500gb phong van hoa thong tin quan thu duc - Ngày 16/03/2015 Phục Hồi dữ liệu Chị Trân - HDD Server DELL 500GB - PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN QUẬN THỦ ĐỨC - 43 NGUYỄN VĂN BÁ, PHƯỜNG BÌNH THỌ, QUẬN THỦ ĐỨC, TP HỒ CHÍ MINH.

Khách hàng

Ngày 16/03/2015 Phục Hồi dữ liệu Chị Trân - HDD Server DELL 500GB - PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN QUẬN THỦ ĐỨC - 43 NGUYỄN VĂN BÁ, PHƯỜNG BÌNH THỌ, QUẬN THỦ ĐỨC, TP HỒ CHÍ MINH.

Ngày 16/03/2015 Phục Hồi dữ liệu Chị Trân - HDD Server DELL 500GB - PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN QUẬN THỦ ĐỨC - 43 NGUYỄN VĂN BÁ, PHƯỜNG BÌNH THỌ, QUẬN THỦ ĐỨC, TP HỒ CHÍ MINH.

Ngày 16/03/2015 Phục Hồi dữ liệu Chị Trân - HDD Server DELL 500GB - PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN QUẬN THỦ ĐỨC - 43 NGUYỄN VĂN BÁ, PHƯỜNG BÌNH THỌ, QUẬN THỦ ĐỨC, TP HỒ CHÍ MINH. Tình trạng ổ cứng nhận dạng hỏng RAID 0, Ổ cứng đã mang đi nhiều nơi không thành công, toàn bộ file database phần mềm kế toán quản lý không còn. Sau khi tiếp nhận, kỹ thuật tiến hành phân tích cấu trúc Raid, sau 3h, toàn bộ cấu trúc RAID được khôi phục, toàn bộ dữ liệu được phục hồi bàn giao cho chị Trân.


Các khách hàng khác