• info@manhtu.com.vn
  • (083) 9350079 - Hotline: 0906 65 90 65
  • cuu du lieu cuu du lieu
Cuu du lieu hdd server ibm 320gb truong dai hoc the duc the thao thanh pho ho chi minh - Ngày 17/03/2015 Khôi Phục dữ liệu A Dũng - HDD Server IBM 320GB - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tình trạng ổ cứng nhận dạng hỏng RAID 1, Ổ cứng đã mang đi nhiều nơi không thành công, toàn bộ file database phần mềm quản lý thông tin tuyển sinh Đại Học không còn.

Khách hàng

Ngày 17/03/2015 Khôi Phục dữ liệu A Dũng - HDD Server IBM 320GB - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tình trạng ổ cứng nhận dạng hỏng RAID 1, Ổ cứng đã mang đi nhiều nơi không thành công, toàn bộ file database phần mềm quản lý thông tin tuyển sinh Đại Học không còn.

Ngày 17/03/2015 Khôi Phục dữ liệu A Dũng - HDD Server IBM 320GB - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tình trạng ổ cứng nhận dạng hỏng RAID 1, Ổ cứng đã mang đi nhiều nơi không thành công, toàn bộ file database phần mềm quản lý thông tin tuyển sinh Đại Học không còn.
Ngày 17/03/2015 Khôi Phục dữ liệu A Dũng - HDD Server IBM 320GB - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tình trạng ổ cứng nhận dạng hỏng RAID 1, Ổ cứng đã mang đi nhiều nơi không thành công, toàn bộ file database phần mềm quản lý thông tin tuyển sinh Đại Học không còn. Sau khi tiếp nhận, kỹ thuật tiến hành phân tích cấu trúc Raid, sau 3h, toàn bộ cấu trúc RAID được khôi phục, toàn bộ dữ liệu được phục hồi bàn giao cho A Dũng.


Các khách hàng khác