• info@manhtu.com.vn
  • (083) 9350079 - Hotline: 0906 65 90 65
  • cuu du lieu cuu du lieu
Cuu du lieu server dell hdd 500gb cong ty co phan du lich hoa binh viet nam 60 vo van tan quan 3 tphcm - Ngày 12/05/2015 Cứu Dữ Liệu Ổ cứng Server DELL 500gb, File văn bản và hợp đồng Tour bị mã hoá - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HÒA BÌNH VIỆT NAM - 60 Võ Văn Tần, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Khách hàng

Ngày 12/05/2015 Cứu Dữ Liệu Ổ cứng Server DELL 500gb, File văn bản và hợp đồng Tour bị mã hoá - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HÒA BÌNH VIỆT NAM - 60 Võ Văn Tần, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam


Ngày 12/05/2015 Cứu Dữ Liệu Ổ cứng Server DELL 500gb, File văn bản và hợp đồng Tour bị mã hoá - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HÒA BÌNH VIỆT NAM - 60 Võ Văn Tần, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Ổ cứng bị dính Virus, cắm vào còn nhận dạng nhưng không thấy dữ liệu. . sau 3h , toàn bộ dữ liệu được khôi phục hoàn toàn.


Các khách hàng khác