• info@manhtu.com.vn
  • (083) 9350079 - Hotline: 0906 65 90 65
  • cuu du lieu cuu du lieu
Cuu du lieu file sql phan mem ke toan misa o cung seagate 500gb st500m002 bad dau doc delay - 05/05/2017 Cứu Dữ liệu File SQL phần mềm kế toán MISA, ổ cứng Seagate 500GB - ST500M002, Bad đầu đọc, Delay. Chị Thuỷ – 0164X 244 868. công ty TNHH American Aqua Việt Nam - CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AQUA BLUE - 57/6 Mạc Đỉnh Chi, P. Đakao, Q.1, Hồ Chí Minh.

Khách hàng

05/05/2017 Cứu Dữ liệu File SQL phần mềm kế toán MISA, ổ cứng Seagate 500GB - ST500M002, Bad đầu đọc, Delay. Chị Thuỷ – 0164X 244 868. công ty TNHH American Aqua Việt Nam - CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AQUA BLUE - 57/6 Mạc Đỉnh Chi, P. Đakao, Q.1, Hồ Chí Minh.


05/05/2017 Cứu Dữ liệu File SQL phần mềm kế toán MISA, ổ cứng Seagate 500GB - ST500M002, Bad đầu đọc, Delay. Chị Thuỷ – 0164X 244 868. công ty TNHH American Aqua Việt Nam - CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AQUA BLUE - 57/6 Mạc Đỉnh Chi, P. Đakao, Q.1, Hồ Chí Minh.

Ổ cứng Chị Thuỷ cần gấp dữ liệu kế toán, file My SQL Backup nhiều năm của công ty American Aqua Việt Nam. Ổ cứng Mạnh Tú kiểm tra cơ quay, không detect, bằng Tools SRP phát hiện bad đầu đọc, phảo Map image toàn ổ. Tàn bộ dữ liệu chị Thuỷ phục hồi đủ sau 3h tổng cộng 151GB chia làm 3 phân vùng, File SQL từ 2010 - 2017, tất cả đọc tốt không thiếu file nào. Chị Thuỷ mang một ổ cứng Seagate 500Gb khác chép ngay về làm việc.

 Các khách hàng khác