• info@manhtu.com.vn
  • (083) 9350079 - Hotline: 0912 78 79 38
  • cuu du lieu cuu du lieu
Sua chua o cung tra bao hanh seagate 250gb 500gb 1tb 1tb5 2tb hu hong bao hanh - 08/05/2017 Sửa hàng trăm Ổ cứng trả Bảo Hành : Seagate 250Gb, 500GB,1TB5, 2TB Seagate 3.5, rất nhiều tình trạng hư hỏng khác nhau – Anh Cường, A Nghĩa – LINH KIỆN VI TÍNH TẤN PHÁT – 140/11 LÝ THƯỜNG KIỆT, F.7, Q.10, TP.HCM.

Khách hàng

08/05/2017 Sửa hàng trăm Ổ cứng trả Bảo Hành : Seagate 250Gb, 500GB,1TB5, 2TB Seagate 3.5, rất nhiều tình trạng hư hỏng khác nhau – Anh Cường, A Nghĩa – LINH KIỆN VI TÍNH TẤN PHÁT – 140/11 LÝ THƯỜNG KIỆT, F.7, Q.10, TP.HCM.


08/05/2017 Sửa hàng trăm Ổ cứng trả Bảo Hành : Seagate 250Gb, 500GB,1TB5, 2TB Seagate 3.5, rất nhiều tình trạng hư hỏng khác nhau  – Anh Cường, A Nghĩa – LINH KIỆN VI TÍNH TẤN PHÁT – 140/11 LÝ THƯỜNG KIỆT, F.7, Q.10, TP.HCM.

Ổ cứng sửa chữa để trả bảo hành cho khách hàng công ty LINH KIỆN VI TÍNH TẤN PHÁT với rất nhiều tình trạng khác nhau, anh Cường có gửi qua hàng trăm ổ cứng Seagate 250Gb, 500GB,1TB5, 2TB… Kỹ Thuật Mạnh Tú đã khắc phục sửa chữa thành công và bàn giao cho anh cường.
Các khách hàng khác