• info@manhtu.com.vn
  • (083) 9350079 - Hotline: 0912 78 79 38
  • cuu du lieu cuu du lieu
Cuu du lieu o cung seagate 500gb st3500418as bad sector nang - 09/05/2017 Cứu Dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB - ST3500418AS, Bad sector năng, Anh Đức – 091X 3304 939. A Đức là khách hàng quen của Mạnh Tú, làm bên Tổ Chức Sự Kiện, Công Ty Truyền Thông, Quảng Cáo.

Khách hàng

09/05/2017 Cứu Dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB - ST3500418AS, Bad sector năng, Anh Đức – 091X 3304 939. A Đức là khách hàng quen của Mạnh Tú, làm bên Tổ Chức Sự Kiện, Công Ty Truyền Thông, Quảng Cáo.


09/05/2017 Cứu Dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB - ST3500418AS, Bad sector năng, Anh Đức – 091X 3304 939. A Đức là khách hàng quen của Mạnh Tú, làm bên Tổ Chức Sự Kiện, Công Ty Truyền Thông, Quảng Cáo.

A Đức cần lấy nhiều file thiết kế, quảng cáo, design cho sự kiện. Ổ cứng anh đức lấy đủ 330GB toàn bộ dữ liệu không thiếu file nào sau 3h. A Đức mua Mạnh Tú ổ cứng mới 1TB chép về sử dụng.
 


Các khách hàng khác