• info@manhtu.com.vn
  • (083) 9350079 - Hotline: 0912 78 79 38
  • cuu du lieu cuu du lieu
Sua raid 5 khi co nhieu hon mot o dia bi loi - Sửa RAID 5 khi có nhiều hơn 1 ổ đĩa bị lỗi | CứuDữLiệu.com

HDD Server

Sửa RAID 5 khi có nhiều hơn 1 ổ đĩa bị lỗi
Sửa RAID 5 khi có nhiều hơn 1 ổ đĩa bị lỗi
Về lý thuyết thì nếu RAID 5 mà hư hơn 1 ổ cứng thì coi như tiêu. Nhưng như ông bà ta thường nói "Còn nước còn tát" nên hy vọng cách sau sẽ có thể giúp được bạn.

Lưu ý: Mọi rủi ro mất mát dữ liệu tui không chịu trách nhiệm à nha


Hướng dẫn này giả định 2 ổ đĩa thuộc dải RAID 5 bị hư. Chúng ta ví dụ hệ thống RAID 5 bao gồm các ổ đĩa sau: /dev/sda1, /dev/sdb1, /dev/sdc1, /dev/sdd1, /dev/sde1, và hai ổ đĩa bị hư là /dev/sdc và /dev/sdd

Bước 1: Bạn sẽ cần ít nhất một ổ cứng mới dùng để thế vào vị trí của một trong các ổ bị lỗi.

Bước 2: Dùng ổ cứng mới này để biến nó thành một bản sao của một trong những ổ cứng bị hư. Câu hỏi đặt ra là biến ổ cứng mới này thành bản sao của ổ cứng cũ nào đây? Bạn cứ giả định ổ nào được xem là hư ít nhất và lấy ổ đó. Trong trường hợp này chúng ta sao chép toàn bộ ổ đĩa /dev/sdc thành ổ mới. Thay thế ổ hư này bằng ổ mới

Bước 3: Lấy thông tin về các thông số của RAID5 bằng cách chạy lệnh sau:

 
Mã:
					mdadm -E /dev/sdb1
Lưu ý 2 giá trị Chunk Size và Layout.

Bước 4: Tạo lại hệ thống RAID ở chế độ "degraded". Để làm điều này bạn cần biết các thông số sau:

* XXX - Số lượng ổ đĩa tham gia vào hệ thống RAID.
* YYY - Kích thước của một chunk trong RAID. (xác định được ở bước 3).
* ZZZ - Layout của hệ thống RAID (xác định được ở bước 3)
* Ổ cứng thiếu (trong trường hợp này là /dev/sdd1).

Thực thi câu lệnh sau:

 
Mã:
					mdadm --create /dev/md0 -n XXX -c YYY -l 5 -p ZZZ --assume-clean /dev/sda1 /dev/sdb1 /dev/sdc1 missing /dev/sde1
Lưu ý: từ "missing" phải được đặt đúng thứ tự vị trí của các ổ đang thiếu (ở đây là ổ /dev/sdd1).

Giờ đây bạn đã có hệ thống RAID chạy ổ chế độ "degraded" hãy tiến hành cứu lại dữ liệu hoặc thay thế các ổ cứng còn thiếu bằng ổ cứng mới và rebuild lại RAID.

Tham khảo bài viết tiếng Anh tại địa chỉ: http://wiki.centos.org/TipsAndTricks..._RAID5_Volumes

Các bài viết khác