• info@manhtu.com.vn
  • (083) 9350079 - Hotline: 0912 78 79 38
  • cuu du lieu cuu du lieu
Phuc hoi lai raid linux - Phục hồi lại raid 1 Linux- (How to mount software RAID1 member using mdadm) | CứuDữLiệu.com

HDD Server

Phục hồi lại raid 1 Linux- (How to mount software RAID1 member using mdadm)
Phục hồi lại raid 1 Linux (How to mount software RAID1 member using mdadm)
Phục hồi lại raid 1 Linux (How to mount software RAID1 member using mdadm)


Trong trường hợp server của bạn bị lỗi, mà bạn muốn lấy lại dữ liệu từ raid1 bạn có thể lấp ổ cứng này vào 1 Server Linux bất kỳ và

List các partition của ổ cứng


 
Mã:
fdisk -l /dev/sdd Disk /dev/sdd: 250.1 GB, 250058268160 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders, total 488395055 sectors Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disk identifier: 0x90909090 Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdd1 * 2048 2099199 1048576 fd Linux raid autodetect /dev/sdd2 2099200 6293503 2097152 82 Linux swap / Solaris /dev/sdd3 6293504 69208063 31457280 fd Linux raid autodetect /dev/sdd4 69208064 488394751 209593344 fd Linux raid autodetect
 


Khi bạn gõ lệnh muont bị lỗi sau

 
Mã:
$ sudo mkdir /mnt/old_hdd $ sudo mount /dev/sdd4 /mnt/old_hdd mount: unknown filesystem type 'linux_raid_member'
 

Tạo lại raid 
Mã:
$ sudo mdadm -A -R /dev/md9 /dev/sdd4 mdadm: /dev/md9 has been started with 1 drive (out of 2).
 

Mount lại 
Mã:
$ sudo mount /dev/md9 /mnt/old_hdd/ $ mount | grep ^/dev/md9 /dev/md9 on /mnt/old_hdd type ext4 (rw)
 

Tham khảo

http://blog.sleeplessbeastie.eu/2012...r-using-mdadm/


Các bài viết khác