• info@manhtu.com.vn
  • (083) 9350079 - Hotline: 0906 65 90 65
  • cuu du lieu cuu du lieu
Chuyen phuc hoi du lieu raid 5 - Chuyên phục hồi dữ liệu RAID 5 | CứuDữLiệu.com

HDD Server

Chuyên phục hồi dữ liệu RAID 5
RAID đơn mức 5 là một cấu hình RAID kết hợp với phân chia dự phòng. Phần phân chia của RAID 5 tương tự của RAID 0, nhưng phần dự phòng khác với hệ thống RAID 1.

RAID đơn mức 5 là một cấu hình RAID kết hợp với phân chia dự phòng. Phần phân chia của RAID 5 tương tự của RAID 0, nhưng phần dự phòng khác với hệ thống RAID 1.

RAID 5 tạo ra dự phòng bằng cách tính toán khối chẵn lẻ và phân phối các khối chẵn lẻ đó trong tất cả các ổ đĩa trong array. Tối thiểu ba ổ đĩa cứng yêu cầu cho một hệ thống RAID 5. Số lượng tối đa của ổ đĩa được giới hạn bởi bộ điều khiển RAID. Hệ thống RAID 5 rất phổ biến vì chúng có những lợi ích thực hiện phân chia với an ninh của dự phòng. Thậm chí hiệu quả hơn thiết bị lưu trữ (tỷ lệ hệ thống RAID dung lượng cao bằng tổng dung lượng ổ đĩa cá nhân) là cao hơn so với RAID 1 (50%).

Trước khi đi vào các chi tiết về cách dữ liệu được lưu trữ trong hệ thống RAID 5, chúng ta hãy xem xét tính chẵn lẻ và cách chính xác hiệu quả lưu trữ dự phòng có thể vượt quá 50%. Tính chẵn lẻ không áp dụng bài toán nhị phân XOR với dữ liệu được lưu trên ổ đĩa. XOR viết tắt của "exclusive OR" có nghĩa là đầu ra sẽ bằng 1 khi và chỉ khi 2bit XOR'd là khác nhau. Sau đây là một bảng ví dụ minh họa cho các chức năng XOR

Chức năng XOR có đặc tính độc đáo là cho mượn dự phòng dữ liệu hiệu quả. Nếu XOR được áp dụng hai lần trong một hàng, nó phủ nhận chính nó. Vì vậy, nếu chúng ta có A và XOR hai lần với B, chúng ta nhận được một kết quả: A XOR B XOR B = A. Ví dụ sau sẽ chứng minh làm thế nào để có 80% dự phòng lưu trữ hiệu quả trên một Array trong 5 disk. Đối với 80% hiệu quả, chúng ta phải lưu trữ dữ liệu trên 4 disk và chỉ sử dụng 1 disk để dự phòng. Hãy lưu trữ chuỗi "RAID" trên 4 disk không dự phòng. Đây là cách làm trong hệ nhị phân

Đây là chuỗi trong mảng disk 80% hiệu quả với các phần dự phòng (chẵn lẻ) 20%. Các dữ liệu trên disk E là chẵn lẻ và được tính bằng cách áp dụng XOR đến tất cả các dữ liệu khác: E = A XOR B XOR C XOR D

Bây giờ disk C bị lỗi và trái với các dữ liệu từ disk A, B, D và E. Chúng ta có thể xây dựng lại các dữ liệu từ disk C XOR bằng cách áp dụng cho dữ liệu trên các disk còn lại. Kể từ khi dữ liệu disk E = A XOR B XOR C XOR D, XOR áp dụng cho tất cả các dữ liệu còn lại giảm tới
(A XOR B XOR C XOR D) XOR A D B XOR XOR. Bây giờ, reformat (A A XOR) XOR (B XOR B) XOR (D XOR D) XOR C từ khi XOR được áp dụng hai lần trong một hàng vào các dữ liệu A, B, và D, tất cả trái với lúc kết thúc là C. dữ liệu từ disk bị lỗi là "I". Các biểu đồ sau minh hoạ cho việc tính toán:

Mảng Raid 5 được xây dựng cho tính năng và dự phòng. Thay vì đọc / ghi 1 tập tin vào 1 disk, mảng RAID 5 đọc / ghi 1 tập tin vào nhiều ổ đĩa song song, chúng cũng tính toán khối chẵn lẻ khi ghi, vì vậy các dữ liệu có thể được phục hồi, nếu ổ đĩa bị lỗi. Sau đây là một ví dụ đơn giản minh họa RAID 5.

Text tập tin gồm ba ký tự "ABC" và mảng RAID 5 của ba disk với kích cỡ stripe / block của 4 bit (tương đương với một nửa ký tự). Đây là text tập tin:


Đây là những gì sẽ xảy ra khi lưu tập tin: Khối đầu tiên của 4 bit (nửa đầu tiên của chữ A) được ghi vào disk 1 và khối thứ hai của 4 bit (nửa thứ hai của chữ A) được ghi vào disk 2, disk 3 là chẵn lẻ cho Block 0. Tiếp theo, khối thứ ba (nửa đầu tiên chữ B) được ghi vào disk 1 và khối thứ tư (nửa thứ hai chữ B) được ghi vào disk 3, disk 2 là chẵn lẻ cho block 1. Cuối cùng, khối thứ năm (nửa đầu tiên chữ C) được ghi vào disk 2 và block 6 (nửa thứ hai chữ C) được ghi vào disk 3, Disk 1 là chẵn lẻ cho block 2.

Lưu ý về tính chẵn lẻ vào một đĩa khác nhau cho mỗi khối (block). Thứ tự của tính chẵn lẻ được gọi là parity order, parity map, hoặc parity roration. Trong ví dụ này, parity order được đếm lùi (Disk 3, 2, 1).Dữ liệu màu hồng đại diện cho tính chẵn lẻ (parity) cho khối (block). Bây giờ hãy xem xét những gì sẽ xảy ra khi disk 3 bị lỗi và còn lại là Disk 1 và Disk 2. Tiếp tục đọc RAID Arrays tại một trong các trang thông tin của chúng tôi liệt kê dưới đây.

Như bạn thấy, các dữ liệu thô từ disk 1 và 2 đại diện cho chuỗi "Dqd" được hoàn thành dữ liệu rác. Dữ liệu là chuỗi "ABC". Để khôi phục dữ liệu từ hai đĩa còn lại, chúng ta phải lắp ráp lại chính xác các màu và sử dụng các toán tử XOR để tính toán lại các dữ liệu bị mất từ disk 3.

Như bạn thấy, RAID 5 xây dựng lại quá trình khá phức tạp. Sự tái tạo phải được thực hiện chính xác hoặc kết quả sẽ là dữ liệu rác.


Các bài viết khác