• info@manhtu.com.vn
 • (083) 9350079 - Hotline: 0912 78 79 38
 • cuu du lieu cuu du lieu
Phuc hoi du lieu raid 1 linux - Phục hồi lại raid 1 Linux (How to mount software RAID1 member using mdadm) | CứuDữLiệu.com

HDD Server

Phục hồi lại raid 1 Linux (How to mount software RAID1 member using mdadm)
Trong trường hợp server của bạn bị lỗi, mà bạn muốn lấy lại dữ liệu từ raid1 bạn có thể lấp ổ cứng này vào 1 Server Linux bất kỳ và
Phục hồi lại raid 1 Linux (How to mount software RAID1 member using mdadm)


Trong trường hợp server của bạn bị lỗi, mà bạn muốn lấy lại dữ liệu từ raid1 bạn có thể lấp ổ cứng này vào 1 Server Linux bất kỳ và

List các partition của ổ cứng


 
Mã:
					fdisk -l /dev/sdd
Disk /dev/sdd: 250.1 GB, 250058268160 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders, total 488395055 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x90909090 
Device  Boot Start  End  Blocks  Id  System
/dev/sdd1  *    2048   2099199   1048576  fd Linux raid autodetect
/dev/sdd2     2099200   6293503   2097152  82 Linux swap / Solaris
/dev/sdd3     6293504  69208063  31457280  fd Linux raid autodetect
/dev/sdd4    69208064  488394751  209593344  fd Linux raid autodetect


Khi bạn gõ lệnh muont bị lỗi sau

 
Mã:
					$ sudo mkdir /mnt/old_hdd 
$ sudo mount /dev/sdd4 /mnt/old_hdd 
mount: unknown filesystem type 'linux_raid_member'
Tạo lại raid

 
Mã:
					$ sudo mdadm -A -R /dev/md9 /dev/sdd4
mdadm: /dev/md9 has been started with 1 drive (out of 2).
Mount lại

 
Mã:
					$ sudo mount /dev/md9 /mnt/old_hdd/
$ mount | grep ^/dev/md9
/dev/md9 on /mnt/old_hdd type ext4 (rw)
Tham khảo

http://blog.sleeplessbeastie.eu/2012...r-using-mdadm/

Các bài viết khác