• info@manhtu.com.vn
  • (083) 9350079 - Hotline: 0912 78 79 38
  • cuu du lieu cuu du lieu
Kien thuc co ban phuc hoi du lieu - Kiến thức cơ bản phục hồi dữ liệu | CứuDữLiệu.com

GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

Kiến thức cơ bản phục hồi dữ liệu

Ý nghĩa dữ liệu

Dữ liệu bao hàm nhiều khái niệm vì nó không chỉ bao gồm tập tin đa phương tiện truyền thông như dữ liệu hình ảnh, văn bản, âm thanh được lưu trữ trong hệ thống tập tin hoặc cơ sở dữ liệu mà còn cả thong tin phần cứng, địa chỉ mạng, các dịch vụ mạng được sử dụng để gửi và quản lý thông tin đó.

Phạm vi phục hồi dữ liệu

Có nhiều dạng và hiện tượng trục trặc dữ liệu, chúng ta có thể chia các đối tượng hoặc phạm vi phục hồi dữ liệu theo các triệu chứng khác nhau

Trục trặc hệ thống

Các triệu chứng chính là bạn không thể nhập vào hệ thống hoặc hệ thống bị bất thường hoặc máy tính tắt đột ngột. Có nhiều lý do phức tạp, vì vậy chúng ta cần áp dụng các phương pháp xử lý khác nhau. Những dấu hiệu này là lý do làm cho tập tin quan trọng bị mất, hư hoặc mã hóa, vài phân khu trên ổ đĩa bị hư, MBR và  DBR bị mất, thiết lập CMOS không đúng

Lỗi ổ đĩa

Gây ra lỗi vật lý hoặc logic. Lỗi Logic chủ yếu gây ra bởi hoạt động không chính xác, và có thể được khôi phục bằng phần mềm. trong khi lỗi vật lý muốn khôi phục phải thay đổi phân vùng.  Khi có dấu hiệu lỗi vật lý, bạn nên sao lưu dữ liệu

Trục trặc phân vùng

Nếu phân vùng không truy cập và xác định được hoặc phân vùng không định dạng được,dùng công cụ phục hồi phân vùng Partition Table Doctor để khôi phục dữ liệu

Mất tập tin

Nếu tập tin bị mất do định dạng, xóa hoặc lỗi nhân bản Ghost, dùng công cụ Data Recovery Wizard để phục hồi dữ liệu

Mất mật khẩu

Nếu tập tin, mật khẩu, cơ sở dữ liệu hoặc tài khoản bị mất, một số công cụ giải mã đặc biệt tương ứng với Word, Winzip

Sửa chữa tập tin

Tập tin không thể truy cập hoặc nội dung bị mã hóa không đọc được, trong trường hợp này cũng có vài công cụ đặc biệt có thể hồi phục được tập tin

Cốt lõi phục hồi dữ liệu

Phục hồi dữ liệu có nghĩa là lấy lại dữ liệu bị mất, xóa hoặc không truy cập được vì những lý do mất dữ liệu khác nhau.

Phục hồi dữ liệu không những phục hồi những tập tin bị mất mà còn phục hồi được dữ liệu bị hỏng

Có nhiều lý do mất dữ liệu vì vậy cũng có nhiều phương thức áp dụng phục hồi khác nhau (phần cứng và phần mềm)

Khác với ngăn ngừa và sao lưu, phục hồi dữ liệu là biện pháp khắc phục hậu quả. Cách tốt nhất để bảo đảm an toàn dữ liệu là ngăn ngừa và sao lưu thường xuyên. Để giảm nguy cơ mất dữ liệu thấp nhất nên vạch ra quy tắc cách sử dụng và hoạt động

Nguyên tắc phục hồi dữ liệu

Phục hồi dữ liệu là quy trình tìm kiếm và phục hồi dữ liệu, trong đó có thể có một số rủi ro không dự đoán trước được vì vậy cần giảm bớt nguy hiểm thấp nhất trong phục hồi dữ liệu:

  • Sao lưu tất cả dữ liệu
  • Ngăn ngừa các thiết bị không bị hư lần nữa
  • Không ghi bất cứ gì vào thiết bị trong khi bạn muốn phục hồi dữ liệu
  • Cố gắng lấy chi tiết thông tin về cách thức và quá trình mất dữ liệu

Các dịch vụ khác