• info@manhtu.com.vn
  • (083) 9350079 - Hotline: 0912 78 79 38
  • cuu du lieu cuu du lieu
Phu kien may pc 3000 - Phụ kiện máy PC 3000 | CứuDữLiệu.com

MUA & BÁN

Phụ kiện máy PC 3000

Phụ kiện máy PC 3000

1/ Sách bản dịch hướng dẫn sử dụng bằng tiếng việt PC 3000

Sách hướng dẫn hdd Maxtor khổ A4, 47 trang : 500.000

Sách hướng dẫn hdd Samsung khổ A4, 30 trang : 300.000

Mua cả 2: 700.000

2/ Bộ Database (Bộ chuẩn riêng, tổng hợp trong quá trình làm, không phải bộ kèm theo máy)

Gồm 1 đĩa DVD nén : 400.000

3/ Card chuyển đổi chân sata - IDE

Giá : 600.000

4/ Card chuyển đổi chân laptop - IDE

Giá : 600.000

5/ USB terminal post samsung - seagate

Giá : 900.000 / card

Giá: 50.000 / cáp

Giá: 100.000/ Adapto Ata

Giá: 100.000/ Adapto Sata

 

6/ Maind board 845 dành cho PC 3000

Giá : 1.100.000 , test tại chổ (tháo trực tiếp từ máy đang chạy tốt)

 

 

7/ Card PC 3000, tiếng Hoa

Giá : 2.500.000

8/ Card PC 3000, tiếng Anh
Giá : 3.000.000

9/ Bộ key lock bản tiếng Hoa

Giá: 2.000.000

10/ Bộ key lock bản tiếng Anh

Giá: 2.500.000

11/ Board nguồn PC 3000

Giá: 2.000.000

12/ Các loại cáp

Cáp nguồn như hình: 150.000Các dịch vụ khác